Vardagshälsa

Underrubrik

Samtalsgrupp i Medberoende 


Är du den duktiga flickan/pojken? 

Säger du Ja när du egentligen menar Nej? 

Har du svårt att sätta gränser? 

Har du ett stort kontrollbehov? 

Styrs ditt liv mer av andra än vad du egentligen vill? 

Är du omedveten om dina egna behov? 

Har du en tendens att överreagera? 

Attraheras du av människor med behov? 

Oroar du dig för någon annan större delen av din vakna tid? 


Styrs ditt liv av andra, påverkas du lite för mycket av vad andra tycker, tänker och känner. Sitter du fast i en relation eller ett jobb där du inte utvecklas? Nu är det dags att ta nya friska tag och göra upp med det förflutna, det är först när vi har förlåtit och försonats som vi har möjlighet att gå fria från gamla mönster som håller oss fast. Du får möjlighet att syna dina beteendemönster, dina tankar, känslor och handlingar.

Denna grupp är till för dig som vill börja adressera ditt eventuella medberoende, klara ut begreppen och förstå vad ämnet handlar om. 

Att gå i samtalsgrupp kan vara bra då du kommer förstå att du inte är ensam om att vara medberoende.

Varje tillfälle hålls en kort föreläsning och därefter har vi samtal kring dina frågor. 
Gruppen kommer att ha ett begränsat antal platser så boka din plats. 

Nästa kurstillfälle:
Ingen kursstart bestämd ännu
Avgift: 250 kr/tillfälle (5 ggr 1000 kr, 10 ggr 1750 kr) 

Anmälan: senast dagen innan 
Anmälan gör du här.
Ange "samtalsgrupp" i ämnesfältet.

Jag arbetar i samtalen utifrån metoden Res dig