Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart


Styrs ditt liv av andra, påverkas du lite för mycket av vad andra tycker, tänker och känner. Sitter du fast i en relation eller ett jobb där du inte utvecklas? Nu är det dags att ta nya friska tag och göra upp med det förflutna, det är först när vi har förlåtit och försonats som vi har möjlighet att gå fria från gamla mönster som håller oss fast.


Kan du känna igen dig i frågeställningarna nedan:


Är du den duktiga flickan/pojken?

Säger du Ja när du egentligen menar Nej?

Har du svårt att visa känslor?

Har du svårt att sätta gränser?

Har du ett stort kontrollbehov?

Styrs ditt liv mer av andra än vad du egentligen vill?

Är du omedveten om dina egna behov?

Har du en tendens att överreagera?

Attraheras du av människor med behov?

Oroar du dig för någon annan större delen av din vakna tid? 

Några typiska drag hos en medberoende:

 • Låg självkänsla
 • Konflikträdd
 • Känner ofta skam/skuld
 • Gör saker du egentligen inte vill göra
 • Har negativa tankar om dig själv
 • Uppvuxen i en dysfunktionell familj

När du läser frågeställningarna och listan ovan på några av de typiska dragen hos en medberoende så kanske din första tanke är att medberoende blir man till någon som har ett alkohol- eller drogmissbruk?


Att du har utvecklat ett medberoende kan även bero på att du har vuxit upp i en familj som av någon annan anledning har varit dysfunktionell.

Andra exempel på personer som kan utveckla ett medberoende är:

 • Vuxna barn till föräldrar med psykisk ohälsa.
 • Människor med ett förhållande till kroniskt sjuka personer.
 • Föräldrar till barn med beteendestörningar eller missbruk. 

Medberoende kan leda till bl a:

 • Bitterhet/självömkan
 • Isolering
 • Depression
 • Blir sjuk känslomässigt, mentalt eller kroppsligt sjuka
 • Ångest
 • Utbrändhet
 • Ätstörningar
 • Eget beroende/missbruk

Vill du läka ditt medberoende?

Då är det dags att börja göra förändringar och skaffa dig kunskap om att vara medberoende.

Du kan göra det på olika sätt genom enskilda samtal och e-terapi genom metoden "Res dig - läk ditt medberoende". E-terapin kan med fördel kombineras med enskilda samtal.

Samtalsgrupp i Medberoende​ 

Denna grupp är till för dig som vill börja adressera ditt eventuella medberoende, klara ut begreppen och förstå vad ämnet handlar om.

Du får möjlighet att syna dina beteendemönster, dina tankar, känslor och handlingar.


Att gå i samtalsgrupp kan vara bra då du kommer förstå att du inte är ensam om att vara medberoende.


Varje tillfälle hålls en kort föreläsning och därefter har vi samtal kring dina frågor.

Gruppen kommer att ha ett begränsat antal platser så boka din plats. 

Nästa kurstillfälle:

Ingen kursstart bestämd ännu

Avgift: 250 kr/tillfälle (5 ggr 1000 kr, 10 ggr 1750 kr) 

Anmälan: senast dagen innan

Anmälan gör du här.

Ange "samtalsgrupp" i ämnesfältet.